NEWS

ニュース

05.16

2022

有機合成化学協会誌に総合論文が掲載されました

ホウ素あるいはスズを含む有機典型金属化合物が拓く有機合成
吉田拡人,有機合成化学協会誌(特集号 金属錯体が拓く有機合成) 2022, 80, 477–488. DOI: 10.5059/yukigoseikyokaishi.80.477

BACK TO LIST